DISSENY I FABRICACIÓ DIGITAL DE DRONS, MITJANÇANT INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (GENERATIVE DESIGN) I IMPRESSIÓ 3D. 

La manera tradicional de dissenyar i construïr drons per a una funcionalitat específica queda molt limitada per les maneres convencionals de fabricació de les diferents parts que composen el dron a nivell estructural, tot emprant components i materials estandaritzats i gens optimitzats per la funció especifica del dron, la seva missió o el seu disseny general. 

En les aplicacions aerospacials es crucial aconseguir dissenyar i construïr un objecte el més lleuger, sencill i econòmic possible, i és per aixó que sovintment cal dissenyar peces a mida, personalitzades a cada missió o aplicació. 

Si més no, aquests processos convencionals de fabricació de peces personalitzades també solen ocasionar un sobrecost econòmic i un allargament dels temps de fabricació, resultant en maneres molt poc àgils i operatives de realitzar dispositius aerospacials de manera eficient.

Gràcies al disseny digital i la impressió 3D que permet una total llibertat de disseny en qüestió de geometries i estructures, es poden realitzar de manera molt simplificada i automatitzada processos de disseny que optimitzen el pes final de l'estructura tot i garantint la resistència als requeriments mecànics plantejats.

Enguany s'ha realitzat la primera assignatura en l'ensenyament reglat d'estudis de grau que integra matèria curricular i formació especifica en l'ús de tècniques de DfAM (Design for Additive Manufacturing) que permeten dissenyar de manera totalment personalitzada i optimitzada objectes, en aquest cas drons, per a cada missió o funció determinada. 

L'assignatura s'ha desenvolupat a la ESEIAAT de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) del campus de Terrassa, seguint un model d'enginyeria per a la transformació digital, convertint l'assignatura convencional de disseny i fabricació de drones mitjançant eines, materials i peces convencionals i estandards, en l'esmentada assignatura emprant diferents tecnologies de disseny i fabricació digital. 

Les tecnologies emprades han estat principalment el software de disseny mitjançant intel·ligència artificial "Generative Design" d'Autodesk, i la tecnologia d'impressió 3D Multi Jet Fusion de l'empresa HP 3D

Using Format