ATHOS

Athos és un peu de gat creat mitjançant la fabricació additiva. Aquesta tecnologia i el disseny paramètric permeten personalitzar, customitzar i optimitzar aquest tipus de calçat al gust i necessitats de cada usuari. Com a resultat, s'obté un producte format per dues úniques peces: el "mitjó" de TPU que va ajustat al peu, i la sola de goma vulcanitzada per a una millor adherència a la roca.

Aquesta última característica pot provocar lesions i deformacions cròniques en els peus dels escaladors. Cada peu és únic, per tant, s'ha de desenvolupar un disseny personalitzat que s'adapti perfectament. D'aquesta manera es redueixen les lesions, es millora la comoditat i s'augmenta el rendiment de l'escalada.


ESCANEIG 3D DEL PEU

La fabricació segueix un procés que garanteix un resultat òptim. En primer lloc, es realitza l'escaneig 3D dels dos peus de l'usuari, que es pot realitzar tant en una botiga o centre especialitzat, com mitjançant una app que el client descarrega en el seu dispositiu mòbil.

MODEL 3D DEL PEU

A partir de l'escaneig, s'obté un model STL del peu i l'usuari inicia la customització del calçat mitjançant disseny paramètric automatitzat. Aquesta manera s’ofereix un gran ventall de possibilitats: des de la selecció de geometries, el grossor i el grau de flexibilitat; fins i tot pròpia curvatura de la sola.

PERSONALITZACIÓ Y ADAPTACIÓ

Un cop que es disposa de l'arxiu 3D personalitzat i customitzat, s'imprimeix a la impressora 3D HP Multi Jet Fusion, una tecnologia que permet la impressió del model en TPU; que és un material elastomèric i apte per al contacte amb la pell, és idoni per aquest tipus de calçat.

L'últim pas d'aquest procés és la unió del peu de gat amb la sola de goma vulcanitzada, que completa el producte i el deixa llest per a la seva utilització.

Finalment, s'envia al client.

Amb l'ajuda del disseny paramètric generatiu i la fabricació additiva s'obté un producte que revoluciona el sector dels peus de gat; millorant les propietats mecàniques, disminuint el risc de lesions i optimitzant els processos de fabricació i materials utilitzats.

Gràcies a aquesta metodologia, Athos, genera un gran vincle entre l'usuari i el producte, ja que el client participa en el procés de creació i personalització, escollint el disseny final, sabent que és el producte que millor i més econòmicament s'adaptarà a la seva morfologia personal.


Using Format